Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Walne zebrania

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się 24 września 2021r.

W dniu 24 września 2021 roku w Krakowie, w hotelu Wyspiański, w godz. 8.00 do 10.00 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w którym wzięło udział 34 przedstawicieli UTW – Członków Federacji. Przewodniczącą Zebrania wybrana została Maria Zielony, a sekretarzem Zofia Krępa. Sprawozdanie z działalności za okres 2016-2021 (III kadencja) przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Achinger odczytała pozytywną opinię Komisji do przedstawionego sprawozdania. Walne Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za okres 2016-2021. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Achinger przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2016-2021, które zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie. W kolejności przeprowadzono wybory Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na IV kadencję 2021-2025. Walne Zebranie jednogłośnie wybrało: Prezesa Zarządu Wiesławę Borczyk, Prezes Sądeckiego UTW oraz członków Zarządu Krystynę Jurczewską- Płońską, Prezes Gliwickiego UTW Marię Zielony, Prezes UTW Leszno, Krystynę Męcik, Prezes UTW Łazy, Teresę Grembę, Wiceprezes Świętokrzyskiego UTW Kielce Krystynę Krzemińską, Prezes UTW Świętochłowice. Walne Zebranie wybrało jednogłośnie członków Komisji Rewizyjnej: Krystynę Guzik, Prezes UTW Dabrowa Tarnowska Danutę Wiśniewską, Prezes UTW Gniezno, Krystynę Łaźnia, Prezes UTW Jaworzno. W imieniu zebranych Wiesława Borczyk podziękowała Elżbiecie Achinger, Prezes UTW Wieliczka i Danucie Bańskiej, b. Prezes UTW Andrychów, które nie kandydowały w wyborach do władz Federacji na IV kadencję, za pracę i zaangażowanie w działalności Komisji Rewizyjnej III kadencji. Po zakończeniu Walnego Zebrania, w czasie posiedzenia Zarządu, nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu, z przydzieleniem funkcji: Prezes Zarządu – Wiesława Borczyk, Wiceprezes Zarządu – Krystyna Jurczewska – Płońska, Wiceprezes Zarządu – Maria Zielony, Skarbnik – Krystyna Męcik, Sekretarz – Teresa Gremba, Członek – Krystyna Krzemińska. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu pełnomocników Zarządu w osobach: Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz. W wyniku ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została Krystynę Guzik, Wiceprzewodniczącą – Danuta Wiśniewska, Członkiem – Krystyna Łaźnia. Od godz.10.30 do godz. 16.00 uczestnicy Walnego Zebrania brali udział w ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej pn. „ORGANIZACJE SENIORSKIE W DOBIE PANDEMII – STAN OBECNY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanej w ramach projektu „WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. Ogółem na konferencję przyjechało ponad 80 uczestników oraz zaproszeni goście. 

W walnym zebraniu z ramienia naszego Uniwersytetu wzięła udział jako delegat Barbara Lachendro-Kruczała. Koleżanka Danuta Bańska zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Wycieczka do Zamków Dolnego Śląska przewidziana wiosną 2020r odbyła się w dniach 21. 22. 23 września 2021r.

Pierwszym punktem do zwiedzania była największa w Europie forteca górska Srebrna Góra. Przewodnik w stroju z epoki Bonapartego z drylem pruskiego junkra wpajał regulamin wojskowy ale również wypłacił żołd za wierną służbę. Brakło tylko trunków w osuszonych baryłkach loszków DonJonu. Ten punkt zwiedzania był pozaplanowy.

Grodno nie oparło się najazdowi naszej wycieczki i otwarło swe podwoje z tajemnicami. W przedsionku już witał tron z kolcami z czasów inkwizycji i Dreznieńska Mumia.

W Karpaczu czekała na nas Gospoda nad Potokiem z obiadokolacjami i sutym śniadaniem.

Zamek Czocha ujawnił nam tajne przejścia z bibliotek i sypialni.

Jeszcze inne tajemnice i skarby mieści w swoich murach.

Kliczków raczej mieści się w grupie pałaców odbudowanych i udostępnionych dla śmietanki turystów i Vip – ów.

Grodziec to zamek na stożku wulkanicznym częściowo wysadzony przez uchodzących Szwedów. Całość baszt i krużganków można obejść

już bez przewodnika kłaniając się nisko nadprożom. Wojska sowieckie nie rozszabrowały posiadłości gdyż właściciel był konsulem w Moskwie.

Być w Karpaczu i nie zrobić fotki na tle Kościółka Wang to byłoby skazą na honorze wycieczki więc zaliczyliśmy zabytek rodem z Norwegii.

Chojnik to spacer przez Park Karkonoski do zamku na litej skale gdzie z murów i baszty widok na całą okolice i góry co rekompensuje przydługi spacer pod górkę.

Ostatni etap to zamek Bolków piętrzący się nad miastem. Budowla średniowieczna z ciekawą basztą dziobową oraz kolekcja armat z małym muzeum. Resztę wiadomości o wyciecze mogą przekazać pozostali wycieczkowicze. Nie odbyło się też bez biesiadnych śpiewów na noclegu w Karpaczu.

Relacjonował; Zbigniew Lot

1

34567892 3 4 5 6 7 8 9 10  2

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku

2 1 3 4 5 6 10 8 9

W dniu 15 lipca w sali wykładowej ASM odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Obecnych na zebraniu było 46 członków na 263 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym zebranie odbyło się w drugim terminie. Zebranie poprowadziła kol. Danuta Bańska, sekretarzem została kol. Barbara Zaborowska, a w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: kol. Mieczysława Prus – przewodnicząca oraz  członkowie kol. Kazimierz Prus oraz kol. Stanisława Pomietło. Zebranych powitał Prezes Zbigniew Lot. Po stwierdzeniu praworządności obrad przewodnicząca zebrania Danuta Bańska poprosiła o przedstawienie sprawozdań, merytorycznego i finansowego, oraz z działalności Komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, a także przedstawienie projektu budżetu i projektu planu działania na rok 2021. Sprawozdania przedstawili: Zbigniew Lot, Barbara Lachendro-Kruczała i Helena Kusina. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zostały przegłosowane jednomyślnie. Zarząd uzyskał absolutorium i tym samym Stowarzyszenie rozpocznie kolejny rok działalności, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tekst opracowała Jadwiga Gałuszka

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW

W dniu 12 marca w sali wykładowej ASM odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Obecnych na zebraniu było 39 członków na 261 wg. stanu na dzień 12 marca, w związku z tym odbyło się w drugim terminie. Zebranie poprowadziła kol. Ewa Pietroń, sekretarzem została wybrana kol. Maria Krummel, a w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszły kol: Krystyna Zach – przewodnicząca              i członkinie, Irena Swakoń i Anna Łysoń. Zebranych pod nieobecność Prezesa ( choroba) powitała kol. Barbara Lachendro-Kruczała członek Zarządu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Zebrania Ewa Pietroń poprosiła o przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego, oraz z działalności Komisji Rewizyjnej wraz    z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi a także przedstawienie projektu budżetu i projektu planu działania na 2020 rok. Czytaj więcej

Walne Zebranie

W dniu 28.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Zebranie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

głosowanie

Przeprowadzono wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Zarządu został Zbigniew Lot. Członkami Zarządu zostały: Barbara Bubak, Jadwiga Gałuszka, Kazimiera Kurek, Barbara Lachendro-Kruczała, Wanda Olearczyk, Elżbieta Woźniak. Wybrany został również skład Komisji Rewizyjnej, której Członkami zostały: Helena Kusina, Zofia Malarz i Zofia Romańska-Oboza.

Następnie zgodnie z programem nastąpiło przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2019. Podjęto odpowiednie uchwały.

danusia   Ewa Danuta   róze   Helena Lot   Lot

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja