Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Elżbieta Woźniak

Bolęcina – Jawornica – Potrójna 7 czerwca

Pogoda nam sprzyjała do spaceru i oglądania pięknej przyrody oraz kwiatów.

IMG_0150IMG_0159IMG_0157IMG_0151IMG_0148IMG_0142IMG_0144IMG_0155IMG_0152

Turystyczny wyjazd poznawczo-edukacyjny ”Lanckorona i okolice”

Wyjazd realizowany w ramach projektu „Turystyka poznawczo-edukacyjna dla seniorów”.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało ze środków Zarządu Powiatowego Wadowickiego.

Słonecznego poranka 2 czerwca 2023 roku w podróż szlakiem architektury drewnianej zabrali nas twórcy projektu – członkowie naszego stowarzyszenia. Można by na wstępie powiedzieć „tak daleko, a tak blisko”. Mieszkamy przecież o krok od pięknych zabytków będących dziedzictwem naszej kultury narodowej. Często o tym zapominamy, a nawet nie wiemy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od drewnianego Kościoła w Barwałdzie Dolnym, gdzie o Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, liczącym 255 obiektów i długim na 1500 km, opowiadał nam ciekawie i obszernie nasz wolontariusz Pan Stanisław Maszczyński. W skupieniu obejrzeliśmy bogato zdobione barokowe wnętrze świątyni. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć wyruszyliśmy do pobliskiej miejscowości Brody, aby zwiedzić tzw. Grobek Najświętszej Marii Panny. Tam też spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadzał nas również po mieście aniołów – Lanckoronie. Choć straciła ona prawa miejskie w 1934 roku, to nadal kwitnie w swym pięknym otoczeniu dostarczając nam wielu atrakcji. Tutaj, jako że grupa była liczna (50 osób), koordynator wycieczki Pani Róża Maszczyńska podzieliła nas na grupy, co umożliwiło każdemu z nas harmonijne zwiedzanie. Zobaczyliśmy i poznaliśmy historię zabytkowego Rynku, Izbę Muzealną znajdującą się w pobielanej chacie, gromadzącej sprzęt codziennego użytku używany przez pra-pra dziadków obecnych mieszkańców Lanckorony. Spacerkiem dotarliśmy w pobliże ruin Zamku, wstąpiliśmy również do pobliskiego kościoła. Dobrą kawą delektowaliśmy się w klimatycznej kawiarni. Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie

Z A P R O S Z E N I E

 

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu 15 czerwca 2023 r. godz. 17.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

 PORZĄDEK ZEBRANIA

 Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.

Zmiana Statutu

– głosowanie, podjęcie uchwały.

6. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności

Stowarzyszenia za 2022 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r. wraz

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,

– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

– zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia,

– zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia,

– głosowanie, podjęcie uchwał.

10. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu

planu działania i projektu budżetu na rok 2023, dyskusja, podjęcie uchwał.

11. Dyskusja –wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu).

 Za Zarząd

Prezes Zarządu

Barbara Lachendro-Kruczała

Piknik Zubrzyca 10 czerwca

Wyjazd na piknik do Zubrzycy w dniu 10.06.2023 r

O godz. 8.30 spod Hali Sportowej i BP przy stacji kolejowej o godz. 8.35

Wolentariusze udział w pikniku mają darmowy, pozostali uczestnicy płacą po 25 zł

Powrót przewidziany na około godzinę 17.00.

Życzymy udanej zabawy i relaksu.

Wycieczka do Lanckorony

2 czerwca 2023 r.wycieczka do Lanckorony.

Wyjazd godz.9.00 spod Hali Sportowej w Andrychowie, godz. 9.05 przy stacji kolejowej, powrót około godz. 16.00.

Kontakt do organizatora; Róża Maszczyńska tel. 608 460 786

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja