Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”

Bardzo nam miło poinformować, że Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” przystąpiło do realizacji projektu „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem Projektu jest promowanie aktywnego podejścia do życia, budowanie więzi i solidarności międzypokoleniowej, oraz promocja idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 r. Działania przyjęte w Projekcie są skierowane do członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, oraz młodzieży – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Andrychowie oraz członków grupy teatralnej „JAKA?”. Szczegóły w czytaj więcej. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”

Cel główny projektu:
Głównym celem Projektu jest promowanie aktywnego podejścia do życia, budowanie więzi i solidarności międzypokoleniowej, oraz promocja idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 r.

Grupy docelowe:

Działania przyjęte w Projekcie są skierowane do członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, oraz młodzieży – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Andrychowie i członków grupy teatralnej „JAKA?”.

Okres realizacji:

Realizacja Projektu przewidziana jest od 01.11.2012 do 30.06.2013 r.

Działania w ramach projektu:

Zgodnie z założeniami Projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Lp. Rodzaj zajęć Przewidziany termin realizacji
1 Zajęcia ćwiczące orientację w terenie Listopad 2012 r. – kwiecień 2013r.
2 Warsztaty pt. „Kształcenie pamięci doskonałej” Grudzień 2012 r. – luty 2013r.
3 Warsztaty języka angielskiego Styczeń – maj 2013 r.
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Styczeń – maj 2013 r.
5 Warsztaty wokalne Styczeń – czerwiec 2013 r.
6 Warsztaty fotograficzne Luty – czerwiec 2013 r.

Niektóre zajęcia adresowane są do seniorów i młodzieży, umożliwią one wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych pokoleń. Będą to:

 • Zajęcia ćwiczące orientację w terenie, na których seniorzy przygotują się do Marszu na Orientację i będą mieli szansę wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami współzawodnicząc z młodzieżą,
 • Warsztaty wokalne, w ramach których przedstawiciele różnych pokoleń będą razem uczyć się śpiewu i interpretacji tych samych piosenek pod opieką profesjonalnego instruktora. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólny koncert, który odbędzie się w dniu zakończenia roku akademickiego tj. 13.06.2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie
 • Warsztaty fotograficzne, które umożliwią seniorom zdobycie podstawowych umiejętności związanych z komputerową obróbką zdjęć. Współpraca z młodzieżą pomoże w utrwaleniu zdobytej na szkoleniu wiedzy. Efektem końcowym tych wspólnych działań będzie przygotowanie wystawy fotografii, która zostanie zaprezentowana w dniu zakończenia roku akademickiego tj. 13.06.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie

Partnerzy:

W realizacji niektórych zadań projektowych uczestniczyć będą partnerzy:

 • Urząd Miejski w Andrychowie
 • Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
 • Wiejski Dom Kultury w Targanicach
 • SKKT przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie
 • PTTK Ziemia Wadowicka
 • Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Andrychowie
 • Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Partnerami medialnymi będą:

 • prasa – Nowiny Andrychowskie,
 • radio – Radio Andrychów,
 • andrychowski portal internetowy – www.andrychow.pl

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia:

Informacje nt. bieżących działań w ramach Projektu oraz rekrutacji na zajęcia będą przekazywane wszystkim słuchaczom po czwartkowych wykładach. Ponadto przez cały okres realizacji Projektu, w Klubie Stowarzyszenia (Andrychów, ul. Lenartowicza 7), działać będzie Biuro Projektu – udzielanie informacji, zapisy na zajęcia. Dyżury pełnić będą: Kierownik Projektu – Maria Krummel tel. 603408799, Asystent Kierownika Projektu – Teresa Młocek tel. 604560922, oraz wolontariusze, opiekunowie poszczególnych grup. Stały termin dyżuru to każdy czwartek w godz. 16.30 – 18.00, w razie potrzeby uruchamiane będą dodatkowe dyżury.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja