Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rada Programowo-Naukowa

Rada Programowo-Naukowa

Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.

1. mgr JANUSZ ŚLESAK –  Przewodniczący Rady  Programowo- Naukowej – emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
2. mgr MAŁGORZATA MATUSIAK – prezes ABS Banku Spółdzielczego
3. mgr BOGUMIŁA ZACNY-SPORYSZ  – prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
4. lek. med. psychiatra LEON FERFECKI
5
. mgr TOMASZ ŻAK – Burmistrz Andrychowa
6. mgr DANUTA NOSZKA-LEŚNIEWSKA - Prezes Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. dr ADAM ŚWIDERSKI
8. prof. dr hab. WIESŁAW BABIK – Instytut Nauk o Środowisku – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9. prof. ATH, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. CZESŁAW ŚLUSARCZYK .

Zadaniem Rady jest:

1. Opiniowanie Programu Zajęć opracowywanego przez Zarząd na każdy rok akademicki.
2. Udzielanie wskazówek wynikających z doświadczeń i dorobku naukowego Członka Rady.
3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu wykładowców-specjalistów z różnych dziedzin nauki.
4. Opiniowanie, przedkładanych przez Zarząd, rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia  „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej odbyło się w dniu 29.10.2010 r. w Andrychowie.

Działalność edukacyjną Stowarzyszenia Honorowym Patronatem objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. KAROL MUSIOŁ.

Posiedzenia Rady Programowo-Naukowej odbywają się przynajmniej raz w roku.

W dniu 11 maja 2012 r. na Posiedzeniu Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia  do Rady dołączył dr Adam Świderski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Przewodniczącym Rady został Pan Janusz Ślesak po rezygnacji z tej funkcji Pani prof Henryki Kramarz.

W dniu 25.01.2013 r. do Rady dołączył dr hab. Wiesław Babik.

W dniu 16.05.2013r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, na mocy którego uczelnia objęła patronat naukowy nad działalnością edukacyjną realizowaną w ramach stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Z ramienia uczelni  Członkiem Rady Programowo-Naukowej został Rektor  prof. dr hab. inż Ryszard Barcik. Konsultantem naukowym dla UTW został Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama.

W dniu 25 września 2014 r. do Rady dołączyły:

mgr  Małgorzata Matusiak– prezes ABS Banku Spółdzielczego,
mgr Bogumiła Zacny-Sporysz  – prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

          W dniu 23.09.2016 r. Stowarzyszenie podpisało ponownie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej porozumienie o naukowym patronacie ATH nad działalnością edukacyjną UTW. Członkiem Rady Programowo-Naukowej został Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH.

Dodaj komentarz

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Administracja