Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wsparcie seniorów po hospitalizacji

               

Obraz1

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

Skład Zespołu Szybkiego Reagowania:

- Barbara Sordyl – Lipnicka koordynator Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Iwona Piecha – konsultant ds. osób niepełnosprawnych –
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

- Dorota MagieraZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach

- Renata Kopeć Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Andrychowie

- Anna Okrzesik Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

- Agnieszka Taraska Pielęgniarstwo Środowiskowo – Rodzinne
ZDROWIE w Andrychowie

- Maria PytelNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przy Basenie” w Andrychowie

 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch pakietów usług:

PAKIET USŁUG INTERWENCYJNYCH

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

PAKIET USŁUG USAMODZIELNIAJĄCYCH

 • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
 • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
 • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
 • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
 • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
 • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu przewiduje się również następujące działania:

– uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod którym można uzyskać informacje o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji,

– dystrybucję 1000 sztuk KOPERT ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Andrychów,

– uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji działających we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład Gminy Andrychów tj. w Andrychowie, Targanicach, Roczynach, Sułkowicach Łęgu, Brzezince, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, Rzykach, Inwałdzie. W czasie dyżuru mieszkańcy – zarówno osoby starsze jak i opiekunowie osób starszych będą mogli uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji, w tym szczegóły dotyczące Zespołu Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. Pracownik MPI dysponował będzie ulotkami, broszurami i innymi niezbędnymi materiałami informacyjnymi, a także bezpośrednio udzieli osobie zainteresowanej niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat poszczególnych form wsparcia.

– zorganizowanie konferencji dn. 3.12.2015r. pn.”Sygnał Życia” informującej lokalną społeczność o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji.

 

Całodobowe dyżury telefoniczne

tel.: 531-094-775

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja