Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uroczysty wykład kończący rok akademicki 2013/2014 UTW Andrychów

12 czerwca 2014 r. w sali Miejskiego Domu Kultury odbył się uroczysty wykład kończący rok akademicki 2013/2014. Tradycyjnie – tego typu spotkania są okazją do podsumowania działań. Ten rok był dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku szczególnie pracowity. Seniorzy poszerzają działalność, wprowadzają coraz nowsze wspólne działania i projekty. O kondycji, zamierzeniach i planach Stowarzyszenia informowała prezes – Danuta Bańska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, słuchacze UTW i wielu zaproszonych gości. Pamiątkowe dyplomy uczestnikom jednego z ostatnich wspólnych działań UTW – VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ UTW „TRZECI WIEK NA START”, która miała miejsce w dniu 24 maja 2014 r. w Łazach wręczał burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Głównym punktem wieczoru była prelekcja – „Serce masz tylko jedno” prowadzona przez prof. dr hab. n. med. Lecha Polońskiego – honorowego obywatela Andrychowa. Uczestnicy wysłuchali również koncert chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Uroczystości towarzyszyła niezwykła wystawa grupy malarskiej działającej w ramach UTW. Byliśmy pod wrażeniem pięknych kompozycji kwiatowych, które pojawiły się na wystawie! Fotoreportaż ze spotkania i więcej informacji – w czytaj więcej.

Prezes UTW w Andrychowie – Danuta Bańska – przedstawiła w skrócie życiorys i dokonania prof. dr hab. n. med. LECHA POLOŃSKIEGO.

Andrychowianin, Honorowy Obywatel Andrychowa, tu ukończył szkołę podstawową i liceum. Ciąg przypadkowych zdarzeń spowodował wybór medycyny i poźniej wybór specjalizacji. W 1966r. rozpoczął studia  w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Po ukończeniu studiów Zabrze stało się miejscem tworzenia rodziny, miejscem pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej.

Kardiolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Od 1998r. kierownik III Katedry i oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant wojewódzki ds. kardiologii woj. śląskiego. profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Śląskiej Akademii Medycznej. Przez 25 lat prowadził  pracownię hemodynamiki czyli połączenie niezabiegowej kardiologii z cząstką krwawej chirurgii.

Twórca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, jednego z największych rejestrów kardiologicznych na świecie, umożliwiającego po raz pierwszy na taką skalę rzetelną analizę i ocenę epidemiologii, sposobów leczenia i efektywności różnych strategii postępowania w Ostrych Zespołach Wieńcowych. Wyniki rejestru wykorzystywane są przez lekarzy, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinach:

 1. Nadciśnienie płucne
 2. Choroby mięśnia serca /pierwotne i wtórne/
 3. Choroba niedokrwienna i zawał serca
 4. Wady serca – diagnostyka i leczenie.

…”Jestem takim kardiologiem mamutem i wszyscy ludzie w moim wieku są właśnie takimi kardiologami. Na mój rozwój naukowy duży wpływ wywarł na początku doc. Adam Wolański, który uczył nas kardiologii przedwojennej: „Posłuchaj, popatrz, pomyśl”. Potem przyszedł prof. Stanisław Pasyk, promotor mojego doktoratu, który uczył nas całkiem innej kardiologii, jak mówił, amerykańskiej, czyli „Jak nie wiesz, to wsadź cewnik i zmierz ciśnienie”. Ale osobą, od której niezwykle dużo się nauczyłem był prof. Zbigniew Religa. Nigdy nie zapomnę jego entuzjazmu, fantazji, pomysłów czasem nieprawdopodobnych. Pamiętam jak kiedyś razem konsultowaliśmy chorych. U jednego z nich trzeba było zrobić by-passy. Prof. Religa stwierdził wówczas, że nie da się tego wykonać ze względu na bardzo zniszczone serce, ale po chwili milczenia dodał: „W następnym roku takiemu choremu coś zaproponuję. Przeszczepię mu serce”. I założyliśmy się wtedy o skrzynkę szampana. Przegrałem zakład”…

Kształci studentów i kadry naukowe,  prowadzi specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, prowadzi egzaminy dyplomowe z chorób wewnętrznych jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia państwowego egzaminu kończącego specjalizację w zakresie kardiologii, bierze udział w pracach Interdyscyplinarnej Komisji Rozmów Kwalifikacyjnych, powołanej dla postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy ubiegających się o otwarcie specjalizacji w woj. Śląskim.
Jest autorem 1057 publikacji w tym 413 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 3 podręczników, 1 skryptu, 572 streszczeń zjazdowych polskich i zagranicznych.

Jest współautorem bardzo ważnej dla kardiologii książki „Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca” , jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

Oto najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

nagrody JM Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach:

 •    otrzymał 4 krotnie – nagrody I stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej,
 •    6 krotnie – nagrody II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej,
 •    2 krotnie  – nagrody III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej,
 •    – nagroda II stopnia z tytułu osiągnięć dydaktycznych.

Inne:

 • Nagroda Naukowa III stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – 1991 r.
 • Nagroda III stopnia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 1988 r.
 • Nagroda Wdrożeniowa na rok 2000 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację programu „AS”.
 • „Medal Komisji Edukacji Narodowej” – Ministerstwa Edukacji Narodowej – 1999 r.
 • Dyplom 50-lecia Śląskiej Akademii Medycznej w uznaniu wybitnych dokonań stanowiących o dorobku Uczelni – 1998 r.
 • Dyplom za wybitne zaangażowanie w pracę Zespołu ds. Promocji Zdrowia działającym przy Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 1999 r.

Tytuły honorowe, i odznaczenia:

 • Honorowy Obywatel Andrychowa – 2000 r.
 • Honorowy Obywatel Powiatu Kluczbork 2009 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1997 r.
 • Medal „Zasłużony dla województwa częstochowskiego” – 1995 r.
 • Złota Odznaka Za Zasługi dla woj. częstochowskiego – 1988 r.
 • Odznaka „Zasłużony dla ZEAM” Zakłady Elektronicznej Aparatury Medycznej – 1989 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2004 r.
 • Medal Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich  2007 r.
 • Złoty medal Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Top Medical Trends 2007 r.
 • Złoty Laur Umiejętności – 2008 r.
 • Wyróżnienie św. Kamila Kapituła Rady Miejskiej w Zabrzu VII 2008 r.
 • Złota „odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego” 5 VI 2009 r.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za współredagowanie podręcznika pt.:
 • „Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy” 16 XII 2009 r.

Prywatnie miłośnik turystyki górskiej i narciarstwa. Pan profesor, wraz z wnukami uczestniczy w Światowych Mistrzostwach Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim i w tym roku w kwietniu na stoku Campo Scuola w Alpach Włoskich wśród lekarzy w swojej grupie wiekowej okazał się najlepszy!

Zapytany o plany zawodowe na przyszłość odpowiada: „Stałe rozwijanie Śląskiego Centrum Chorób Serca. Najważniejsze, by krzepł nasz Zespół, byśmy mieli zawsze sprzyjające warunki do leczenia pacjentów i prowadzenia badań naukowych.

Czego dowiedzieliśmy się z wykładu? Profesor bardzo wnikliwie podszedł do tematu, przedstawiając szerokie kompedium wiedzy. To niezwykle ważny temat. Prawie połowa przyczyn zgonów w Polsce to choroby serca i udary, oraz cukrzyca. Mamy jako naród wiele zasług w rozwoju wiedzy na temat chorób serca. Nad ich badaniem oraz analizą przyczyn pracowało wielu polskich uczonych i to już w zamierzchłych czasach. Pierwszym znanym był Tomasz z Wrocławia – biskup Sarepty (1297-1378).

W przedstawionym materiale prelegent omówił objawy zawału, umiejscowienie i charakter bólu, oraz tematykę lokalizacji miażdżycy. Nie obyło się bez dokładnych danych o czynnikach zwiększających ryzyko jej powstania. Czynniki na które mamy bezpośredni lub pośredni wpływ to wysoki cholesterol, palenie papierosów, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, alkohol i … siedzący tryb życia.

To właśnie styl życia w większości przypadków ma największy wpływ na nasze zdrowie. Aż 50-60%! Sposób odżywiania się, aktywność ruchowa i przezwyciężenie stresu – są dla większości z nas decydujące. Czynniki genetyczne i warunki środowiskowe mają w naszym zdrowotnym torcie po 20%, a opieka zdrowotna (profilaktyka i leczenie) zaledwie 10%. Jak widać – to głównie my sami „pracujemy” na swoje zdrowie, a jedną z coraz większych bolączek naszego społeczeństwa jest problem otyłości.

Po tej dawce wiedzy – czas na doznania duchowe – piękny koncert chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zanim to nastąpiło – słuchacze UTW podziękowali Prezes UTW Danucie Bańskiej za wspólną pracę. Pani Prezes podkreśliła, że to nie tylko jej zasługa, lecz wspólna – twórcza i owocna praca wielu zaangażowanych w prace i działania na rzecz Stowarzyszenia, w tym również – nieoceniona pomoc przyjaciół Stowarzyszenia.

Prezes UTW w Andrychowie – Danuta Bańska – przedstawiła na wstępie koncertu dokonania i historię chóru.

Chór założył 11 lat temu pan Jan Borowski z żoną Beatą, przy życzliwości i wsparciu ówczesnych władz uczelni. Zespół tworzą studenci i absolwenci różnych specjalności bielskiej Akademii oraz osoby niezwiązane z jej społecznością. Wszystkich połączyła pasja i radość wspólnego muzykowania. W repertuarze znajdują się nie tylko utwory chóralne – klasyczne czy religijne, ale też muzyka gospel i współczesne standardy muzyki rozrywkowej.

Dużym wsparciem dla akademickiego chóru są próby z zawodowymi solistami opery, ponieważ przygotowanie jednego utworu do poziomu, z jakim można powalczyć na międzynarodowych konkursach, trwa kilka miesięcy a nawet rok, a przygotowanie chórzysty do publicznego występu również trwa przynajmniej rok.

Ten ogrom pracy daje wymierne efekty ponieważ do dnia dzisiejszego akademicki zespół zdobył kilkadziesiąt prestiżowych nagród, w tym kilkanaście grand prix polskich i międzynarodowych konkursów śpiewaczych. W tym roku płyta zespołu bielskiej Akademii została nominowana  do nagrody Fryderyk 2014 w kategorii „Album roku – muzyka współczesna”. Jest to bardzo prestiżowa nominacja, która pojawiła się w towarzystwie płyt nagranych m.in. przez Polski Chór Kameralny, Polską Filharmonię Kameralną z Sopotu, Opium String Quartet oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

Twórca i dyrygent dr hab. Jan Borowski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. Jana Wojtachy, ukończył Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest również twórcą innych zespołów śpiewaczych. Za artystyczne sukcesy w Polsce i za granicą otrzymał wiele nagród. Minister Kultury uhonorował go w 2004r dyplomem za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Za wybitną dotychczasową działalność w dziedzinie kultury i sztuki został wyróżniony nominacją do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ikar 2012. Otrzymał też odznakę honorową Zasłużony Dla Kultury Polskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. oraz Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego w 2013 r. Otrzymał kilka indywidualnych nagród dyrygenckich przyznanych przez jury: XIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Bielsku-Białej w 1995r., Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach w 1998r., Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat w Piekarach Śląskich w 1998r., V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej w 2009r., XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie w 2012r. oraz XVI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie w 2012r.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Koncert poprowadził Andrzej Mróz.

Zapraszamy na fotoreportaż!

DSC_2955 DSC_2958 DSC_2961 DSC_2963 DSC_2969 DSC_2986 DSC_2987 DSC_2991 DSC_2992 DSC_2995 DSC_2997 DSC_3003 DSC_3005 DSC_3008 DSC_3009 DSC_3010 DSC_3011 DSC_3012 DSC_3015 DSC_3018 DSC_3019 DSC_3021 DSC_3023 DSC_3024 DSC_3025 DSC_3026

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja