Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zaproszenie na Walne Zebranie

Z A P R O S Z E N I E

 

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu 15 czerwca 2023 r. godz. 17.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

 PORZĄDEK ZEBRANIA

 Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.

Zmiana Statutu

– głosowanie, podjęcie uchwały.

6. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności

Stowarzyszenia za 2022 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r. wraz

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,

– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

– zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia,

– zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia,

– głosowanie, podjęcie uchwał.

10. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu

planu działania i projektu budżetu na rok 2023, dyskusja, podjęcie uchwał.

11. Dyskusja –wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu).

 Za Zarząd

Prezes Zarządu

Barbara Lachendro-Kruczała

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja