Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW UTW

ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”
w dniu 9 marca 2022 roku godz. 16.00 w Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
o ważności i prawomocności Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
7. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2022 r.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
8. Powołanie Pełnomocników Zarządu na III kadencję.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
9. Wybór Samorządu Słuchaczy
a) sprawozdanie Samorządu Słuchaczy z działalności II kadencji
b) zgłaszanie kandydatów na III kadencję
c) podjęcie uchwały.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zebrania.

Zgodnie z §18 i §19 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu
mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim
terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi
termin Walnego Zebrania ustala się na dzień 9 marca godz. 16.15.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Zbigniew

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja