Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: październik 2018

Nowy rok akademicki 2018/2019

Uroczyście rozpoczęliśmy 14 rok akademicki ustawicznego kształcenia dorosłych – słuchaczy  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. W sali Miejskiego Domu Kultury na wstępie zabrzmiał odtworzony z płyty hymn  „Gaudeamus igitur”  w wykonaniu chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a Prezes Stowarzyszenia UTW Danuta Bańska serdecznie powitała przybyłych.

12 sala

Swoją obecnością zaszczycili:

Maciej Kobielus  – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Andrychowie

Małgorzata Matusiak – Prezes Zarządu ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie

Bogumiła Zacny-Sporysz – Prezes Zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paweł Mrzygłód  – Dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Janusz Ślesak – Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – Członek Rady Programowo-Naukowej UTW

Leon Ferfecki – Członek Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na Sali pojawiła się również ciekawa wykładu młodzież z LO w Andrychowie, co spotkało się z wielką sympatią członków UTW.

Wykład inauguracyjny pt. „Ewolucja: teoria i fakt naukowy” poprowadził prof. dr hab. Wiesław Babik.

1937 prof.

Jest Andrychowianinem. Pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, kieruje Zespołem Ekologii Molekularnej i Behawioralnej, pełni funkcję Z-cy Dyr. Instytutu ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą.   O sobie mówi:  „Używam informacji z sekwencji DNA dla historycznych wniosków. W szczególności interesuję się przyczynami, demografią i wiekiem wewnątrzgatunkowego zróżnicowania i rozbieżności między blisko spokrewnionymi gatunkami, a także badaniem zakresu przepływu genów między rozbieżnymi populacjami. Ponieważ zajmowanie się tymi zagadnieniami wymaga wglądu w cały genom, coraz częściej używam technologii o wysokiej przepustowości do generowania dużych ilości informacji o genomie. Badam również zmienność genów Głównego Kompleksu Histokompatybilności (MHC) w naturalnych populacjach płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym naciskiem na wspólny efekt selekcji naturalnej i zdarzeń demograficznych na wzorce zmian MHC w obrębie i pomiędzy populacjami”

Badania prowadzi z wykorzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych technik molekularnych i te badania z zainteresowaniem są przyjmowane przez światowe grono naukowców. Prof. Babik opracowuje także metody określania różnic genetycznych między osobnikami. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych, członkiem rad redakcyjnych zagranicznych czasopism, (Proceedings of the Royal Society B oraz Journal of Evolutionary Biology),  członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN.  My mamy ten zaszczyt, że jest członkiem Rady Programowo-Naukowej naszego UTW.

Za badania dotyczące głębszego zrozumienia procesów ewolucyjnych, został  w październiku 2015 roku   laureatem nagrody przyznawanej przez Narodowe Centrum Nauki w kategorii nauk o życiu. W dniu 30 grudnia 2015 roku Prezydent RP nadał panu Wiesławowi Babikowi  tytuł profesora nauk biologicznych.

Czytaj więcej

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja