Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: czerwiec 2016

Zakończenie roku akademickiego

W dniu drugiego czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych przez Panią Prezes Danutę Bańską. Oprócz słuchaczy UTW serdecznie witaliśmy zaproszonych gości;

 • Władysława Żydka –  Z-cę Przewodniczącego Rady Miasta Andrychowa
 • Tomasza Żaka – Burmistrza Andrychowa,
 • dr hab. Czesława Ślusarczyka – Prorektora elekta ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ,
 • Małgorzatę Matusiak – Prezesa ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
 • Jana Sordyla – Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie ,
 • Kazimierza Szczepańskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Anetę Wądrzyk – Dyrektora CKiW w Andrychowie,
 • Pawła Mrzygłoda – Dyrektora LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
 • Janusza Ślesaka – Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej UTW,
 • Leona Ferfeckiego, dr Adama Świderskiego – Członków Rady Programowo-Naukowej UTW,
 • Martę Kajzer – Dyrektora Ośrodka Wspierania Rodziny,
 • Elżbietę Prus – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Marka Nycza – Redaktora Naczelnego Nowin Andrychowskich,
 • Kazimierza Niemczyka – PTTK, Prezes Klubu Turystyki Górskiej „Limba”,
 • Jana Smolca – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Witalność”,
 • Jana Zielińskiego – Prezesa Towarzystwa Miłośników Andrychowa,
 • Władysława Klaję – pedagoga w Liceum Ogólnokształcącym /prowadzi warsztaty psychologiczne/,
 • Jerzego Kozaka – nauczyciela plastyki /prowadzi warsztaty malarskie/,
 • Grzegorza Semika – pracownika UMiG Andrychów / prowadzi kurs informatyczny/.

kwiaty

Po przywitaniu Pani Prezes przedstawiła działania jakie były naszym udziałem w ubiegłym już roku akademickim. Podziękowała również członkom Zarządu i członkom Stowarzyszenia szczególnie wyróżniającym się w pracy dla innych. Szczególne podziękowanie skierowała do Rady Programowo-Naukowej i instytucji wspierających nasze funkcjonowanie.

Ogłosiła, iż rozpoczęcie nowego roku akademickiego planujemy na dzień 6.10.2016 r. na które śle serdeczne zaproszenie.

Po tej oficjalnej części nastąpił występ Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL w Andrychowie pod batutą Łukasza Zaborowskiego. Orkiestra zaprezentowała bardzo ciekawe interpretacje licznych utworów – począwszy od marszy, przez muzykę rozrywkową, po klasyczną. Występ orkiestry uświetnił śpiew Kingi Brandys-Wójciak. Pomiędzy utworami dyrygent przybliżył nam historię andrychowskiej orkiestry, która za kilka lat obchodzić będzie setną rocznicę powstania. Na stojąco dziękowaliśmy muzykom i wokalistce za przeżycia artystyczne, których nam dostarczyli.

orkiestra

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

W dniu 31 maja 2016 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Federacja liczy 33 członków zwyczajnych, a w zebraniu uczestniczyli delegaci 25 stowarzyszeń UTW. Na początku odbył się wykład pt. „Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia” wygłoszony przez Agnieszkę Dziekan-Grychowską – Dyrektora Handlowego KIND Aparaty Słuchowe Sp. o.o. Jest ona partnerem Federacji w realizacji ogólnopolskiego projektu w zakresie profilaktyki słuchu.

Zebranych powitał  ks. prof. Jan Dziedzic,  Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II  w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 (pod Wawelem),  gdzie odbywały się obrady Walnego Zebrania.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2015, zostało ono pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Federacji. Uchwałą Walnego Zebrania sprawozdania te zostały jednogłośnie zatwierdzone. Również jednogłośną aprobatę delegatów zyskały sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w latach 2012-2016.  Dokonano wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję obejmującą lata 2016-2020.

 

Zarząd 2016 -2020

Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu (Nowy Sącz)

Krystyna Jurczewska – Płońska – Wiceprezes Zarządu (Gliwice)

Maria Zielony – Wiceprezes Zarządu (Leszno)

Krystyna Męcik – Skarbnik (Łazy)

Teresa Gremba – Sekretarz (Kielce)

 

Komisja Rewizyjna 2016 – 2020

Elzbieta Achinger – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Wieliczka)

Danuta Bańska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Andrychów)

Krystyna Guzik – Członek Komisji Rewizyjnej (Dąbrowa Tarnowska)

Jan Gwizd – Członek Komisji Rewizyjnej (Zawiercie)

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja