Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: styczeń 2016

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZNIA

„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

w dniu 11 lutego 2016 roku  o godz. 17.00 w  Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD

   1. 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
    5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej,
        Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.:
         A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
         B) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu wraz z wnioskiem
             w sprawie absolutorium dla Zarządu,
        C) dyskusja,
        D) podjęcie uchwały.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
        A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
        B) dyskusja,
        C) podjęcie uchwały.
    8. Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i planu działania na 2016 r.
        A) dyskusja,
        B) podjęcie uchwał
    9. Wniosek Zarządu o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia koleżance Zofii            Sosnowskiej i koledze Karolowi Mrzygłodowi.
    10. Wolne wnioski.
    11. Zakończenie zebrania.

  Zgodnie z §18  i  §19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia,  w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania,  Zarząd zwołuje Walne  Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu.         Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na dzień  11 lutego 2016 r. godz. 17.15.

PROGRAM ZAJĘĆ UTW W ANDRYCHOWIE II semestr 2016 r.

PROGRAM  ZAJĘĆ

          UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  ANDRYCHOWIE

 II semestr  2016 r.

 

 DATA  TEMAT  WYKŁADU   WYKŁADOWCA
18.02.2016 r. godz. 17.00 Komunikacja interpersonalna, testy asertywności, szacunku do samego siebie mgr Władysław Klaja
25.02.2016 r. godz. 17.00 Uważny i twórczy sposób na życie mgr Władysław Klaja
03.03.2016 r. godz. 17.00 Obrazki z historii Fabryki Braci Czeczowiczka mgr inż. Andrzej Fryś
17.03.2016 r. godz. 17.00 Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii Włodzimierz Musiał
31.03.2016 r. godz. 17.00 „To brzmi dobrze”– czyli muzyka a  nasze zdrowie mgr Magdalena Chmielniak
07.04.2016 r. godz.18.00 Droga od mowy nienawiści do Auschwitz dr Alicja Bartuś
21.04.2016 r. godz. 18.00 Zdrowe jelita kluczem do zdrowia Beata Bruś
05.05.2016 r. godz. 18.00 Co geny mówią o naszej przeszłości dr hab. Wiesław Babik
19.05.2016 r. godz. 18.00 Odnawialne źródła energii mgr inż. Jan Ryszard Kurylczyk
02.06.2016 r. godz. 18.00MDK ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ              Andrychowska Fabryka Dęciaków  koncert galowy z „historią w tle” Miejska Orkiestra Dęta „Andropol”pod batutą mgr Łukasza Zaborowskiego

 

  WYKŁADY w Klubie ASM w Andrychowie, ul. Lenartowicza 7

  ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie

        Kontakt:   tel.  605 434 520      e-mail:   utw.andrychow@gmail.com

        Strona internetowa:     www.utw.andrychow.eu

                                      

WARSZTATY  TEMATYCZNE

Warsztaty informatyczne    prowadzi mgr Grzegorz Semik

Sala komputerowa CKiW, ul. Starowiejska 22b

 • kurs podstawowy: wtorek godz. 10.00
 • kurs dla zaawansowanych : wtorek godz. 11.30
 • kurs dla zaawansowanych II: wtorek godz. 13.30

Warsztaty malarskie  prowadzi mgr Jerzy Kozak

Klub ASM i Klub UTW, ul. Lenartowicza 7

soboty: 27.II; 12, 19.III; 09, 23.IV; 07, 21.V. 2016 r. godz. 10.00-14.30

Spotkania z poezją wybranych (ulubionych) twórców

prowadzi  mgr Krystyna Korbut-Płonka, Klub UTW, ul. Lenartowicza 7

piątki: 26.II; 01.IV; 29.IV; 20.V.2016 r.   godz. 16.00

Konwersatorium „Człowiek w dziejach myśli europejskiej”

prowadzi dr Łukasz Ćwiertnia, Klub UTW, ul. Lenartowicza 7

piątki: 19.II; 4,11,18.III; 8,15,22.IV; 06,13.V 2016 r. godz. 17.30

Warsztaty psychologiczne    prowadzi mgr Władysław Klaja

Klub UTW, ul. Lenartowicza 7, poniedziałki:

 • Integracja ciała z duszą – 29.II. 2016 r. godz. 14.00
 • Relaksacja – 07, 14.III. 2016 r. godz. 14.00
 • Koncentracja – 04, 11.IV. 2016 r. godz. 14.00

Warsztaty wokalne  prowadzi koleżanka Teresa Młocek

Klub UTW, ul. Lenartowicza 7, poniedziałki godz. 15.00

Gimnastyka  prowadzi koleżanka Mieczysława Prus

Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie, poniedziałki: godz. 17.00

Nordic  Walking  prowadzi koleżanka Małgorzata Kukuła

Start sprzed  Klubu Fitness Be-fit  ul. Słowackiego 4a, piątki godz. 9.30

Turystyka i rekreacja  prowadzą kol.: Józef Kobielus, Karol Mrzygłód

środy (wg programu wycieczek).

Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię” 

prowadzi koleżanka Maria Polok,  Klub UTW, ul. Lenartowicza 7

wtorki:   16.II; 01,15.III; 05,26.IV; 10,31.V.2016 r. godz.16.30

Lektorat z języka angielskiego    prowadzi mgr Agata Borkowicz

Klub UTW, ul. Lenartowicza 7 (koszty ok.40,00zł/miesiąc od osoby)

 • kurs podstawowy: środa 18.30 – 19.30
 • kurs dla zaawansowanych.: wtorek 15.00 -16.00 .

ZUMBA (taniec + aerobik)

Klub Fitness Be-fit  Andrychów, Słowackiego 4a, wtorki godz. 13.45 (koszty ok. 20,00zł/miesiąc)

Gimnastyka

Klub Fitness Be-fit  Andrychów, Słowackiego 4a, piątki godz. 08.30 (koszty ok. 20,00zł/miesiąc)

Spotkanie Rady Programowo-Naukowej.

W dniu 22.01.2016 r. o godzinie 16-tej w Klubie UTW w Andrychowie przy ulicy Lenartowicza 7, odbyło się spotkanie Członków Rady Programowo-Naukowej .

Szczegółowy program spotkania:
1. Omówienie projektu programu zajęć na II sem. 2016 r.
2. Informacja o I posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 01.10.2015 r.                            (inicjatywa środowiska UTW w Polsce).
3. Informacja o bieżącej sytuacji dotyczącej powołania Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie              (inicjatywa UTW w Andrychowie).
4. Proponowane kierunki działania UTW na 2016 r. (projekt Zarządu na Walne Zebranie w dniu 11.02.2016 r.).
5. Dyskusja.

Prezes UTW w Andrychowie
Danuta Bańska.

Szkolenie „AKADEMIA LIDERA UTW”

W dniach 18 – 20 stycznia 2016 r. w Starym Sączu odbyło się szkolenie „AKADEMIA LIDERA UTW”. Szkolenie adresowane było w szczególności do członków zarządów stowarzyszeń i fundacji UTW. Jego celem  było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie formalnoprawnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową oraz w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej NGO’s.     Z naszego UTW w szkoleniu brały udział Janina Dyrcz-Rzycka i Maria Przebinda.

Szkolenie zorganizowała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu w ramach projektu „AKADEMIA LIDERA UTW” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wykład: „Dziel i rządź, czyli o tym, dlaczego dobrych ludzi dzielą złe emocje”.

W dniu 21.01.2015 r. wysłuchaliśmy wykładu Bartosza Lisowskiego, doktoranta biofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu dziedzin naukowych będących w kręgu jego zainteresowań znalazła się również psychologia moralności.

psych1

 

Czytaj więcej

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja