Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Komunikaty bieżące

Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE

Z A P R O S Z E N I E 

 NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu  28 lutego 2019 r. godz. 16.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

–  przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,

–  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

–  udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu i liczb członków  Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 2. Przeprowadzenie wyborów: Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia,

– zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia,

– głosowanie, podjęcie uchwał.

 1. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2019, dyskusja, podjęcie uchwał.
 2. Dyskusja –wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18;  §19 p5 Statutu).

 

 

                                                                                                              Za Zarząd

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Danuta Bańska

 

Wyjazd do Term Chochołowskich

Wyjazd na baseny odbędzie się w dniu 4.03.2019 r. w poniedziałek o godz 800 z parkingu przy Hali Sportowej,    o 805 z zatoczki przystankowej przy stacji BP /ul. Krakowska/.

Zainteresowane osoby prosimy o dokonanie wpłaty u kol. Ani Łysoń do dnia 21.02.2019 r.w kwocie:

– 65 zł członkowie Stowarzyszenia

– 75 zł osoby spoza Stowarzyszenia.

 

Wystawa prac malarskich

Członkowie grupy malarskiej działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie, wraz ze swoim instruktorem panem Jerzym Kozakiem, zapraszają do obejrzenia wystawy swoich prac w siedzibie Wadowickiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Legionów 1.

9   6

Uroczysty wernisaż odbył się w dniu 7.02.2019 r. Prace naszych artystów seniorów, które powstały podczas funkcjonowania  warsztatów malarskich, można oglądać do 15.03.2019 r.

Czytaj więcej

Co winniśmy wiedzieć o boleriozie

  Borelioza (choroba z Lyme)

AKTUALNE DANE MEDYCZNE – opracował lek. med. specj. psychiatra Leon Ferfecki na podstawie szkolenia  w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej (w dniu 29.05.2018 r.), prowadzonego przez lek. med. specj. chorób  zakaźnych Piotra Procnera.

Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterię (krętka) borrelia.

Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez kleszcza, po kilku godzinach żerowania tego pajęczaka na skórze człowieka.

Kleszcze przenoszą borelię na człowieka od innych zwierząt. Nie każdy kleszcz zawiera w sobie bakterię borelię.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

W piątek 25.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej naszego Uniwersytetu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

– mgr JANUSZ ŚLESAK –  Przewodniczący Rady  Programowo- Naukowej

– lek. psychiatra – LEON FERFECKI

– mgr BOGUMIŁA ZACNY-SPORYSZ  – Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– mgr TOMASZ ŻAK – Burmistrz Andrychowa

– dr hab. CZESŁAW ŚLUSARCZYK prof. ATH, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

– prof. dr hab. WIESŁAW BABIK – Instytut Nauk o Środowisku – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Obecne były członkinie Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawicielka Komisji Rewizyjnej.

Głównym celem spotkania było przyjęcie przygotowanego przez Zarząd programu zajęć na II semestr 2019 roku.

Omówione zostały kryteria doboru tematów wykładów i zajęć warsztatowych.

 

Rada20190125_161633

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja