Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MP

Plan wycieczek na listopad

 Plan wycieczek Turystyczno – Rekreacyjnych Turystów Indywidualnych

Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

Listopad 2018r.

 

 Środa 07.11.2018 – Potrójna – Bolęcina.

 Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godzinie 845 do Rzyk Praciaków.                 Z przystanku przejście drogą asfaltową i po około 300 m skręcamy w prawo przez mostek na szlak „Białych Słońc” do Chatki Ani i Rafała Mikołajków. Odpoczynek i posiłek. Wracamy  czarnym  szlakiem  koło  Gołębiówki  do  Bolęciny koło stadionu na przystanek przy sklepie. Odjazd do Andrychowa o godz: 1308 , 1439 .

 

 Środa 14.11.2018 – Wielka Racza.

 Wyjazd z Andrychowa z zatoki przy B.P. o godzinie 700 , Hala sportowa ul. 1Maja godz: 705    wynajętym autobusem „ Turysta Wadowice”  do  Rycerka  Górna  Kolonia.  Z  parkingu przejście  do  szlaku żółtego, który  prowadzi na Wielką Raczę  do  schroniska. Odpoczynek i posiłek. Zejście tą samą trasą. Planowany przyjazd do Andrychowa o godz: 1800 .

 

 Środa 21.11.2018 – Leskowiec – Jaszczurowa.

Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godzinie 844 do Rzyk Jagódek Mydlarze .    Z przystanku przejście duktem nad domkami do schroniska Leskowiec. Odpoczynek i posiłek. Dalej idziemy szlakiem zielonym w stronę  Jszczurowej na pętlę autobusową Dudówka. Odjazd do Wadowic o godz: 1250 , 1435 a w razie niesprzyjających warunków pogodowych skrócenie trasy.

 

 Środa 28.11.2018 – Rzyki Kościół – Zagórnik.

 Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godzinie 844 do Rzyk przy kościele.              Z przystanku przejście na drogę, która prowadzi koło cmentarza do szlaku zielonego pod Gancarzem. Na tym szlaku kierujemy się w lewo na Zagórnik w stronę Panienek i dalej przez Pańską Górę  do  Andrychowa.  Możliwość   skrócenia  trasy   przez   Skornicę   na   pętlę na przystanek autobusowy. Odjazd do Andrychowa      o godz: 1303, 1426 , 1511.

 

 

Telefon kontaktowy: 510-238-243 Józef Kobielus

Koszty przejazdu uczestnik wycieczki pokrywa sam.

Ps. Ze względu na częste zmiany rozkładów jazdy autobusów proszę o ich indywidualne śledzenie.

Nowy rok akademicki 2018/2019

Uroczyście rozpoczęliśmy 14 rok akademicki ustawicznego kształcenia dorosłych – słuchaczy  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. W sali Miejskiego Domu Kultury na wstępie zabrzmiał odtworzony z płyty hymn  „Gaudeamus igitur”  w wykonaniu chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a Prezes Stowarzyszenia UTW Danuta Bańska serdecznie powitała przybyłych.

12 sala

Swoją obecnością zaszczycili:

Maciej Kobielus  – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Andrychowie

Małgorzata Matusiak – Prezes Zarządu ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie

Bogumiła Zacny-Sporysz – Prezes Zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paweł Mrzygłód  – Dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Janusz Ślesak – Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – Członek Rady Programowo-Naukowej UTW

Leon Ferfecki – Członek Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na Sali pojawiła się również ciekawa wykładu młodzież z LO w Andrychowie, co spotkało się z wielką sympatią członków UTW.

Wykład inauguracyjny pt. „Ewolucja: teoria i fakt naukowy” poprowadził prof. dr hab. Wiesław Babik.

1937 prof.

Jest Andrychowianinem. Pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, kieruje Zespołem Ekologii Molekularnej i Behawioralnej, pełni funkcję Z-cy Dyr. Instytutu ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą.   O sobie mówi:  „Używam informacji z sekwencji DNA dla historycznych wniosków. W szczególności interesuję się przyczynami, demografią i wiekiem wewnątrzgatunkowego zróżnicowania i rozbieżności między blisko spokrewnionymi gatunkami, a także badaniem zakresu przepływu genów między rozbieżnymi populacjami. Ponieważ zajmowanie się tymi zagadnieniami wymaga wglądu w cały genom, coraz częściej używam technologii o wysokiej przepustowości do generowania dużych ilości informacji o genomie. Badam również zmienność genów Głównego Kompleksu Histokompatybilności (MHC) w naturalnych populacjach płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym naciskiem na wspólny efekt selekcji naturalnej i zdarzeń demograficznych na wzorce zmian MHC w obrębie i pomiędzy populacjami”

Badania prowadzi z wykorzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych technik molekularnych i te badania z zainteresowaniem są przyjmowane przez światowe grono naukowców. Prof. Babik opracowuje także metody określania różnic genetycznych między osobnikami. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych, członkiem rad redakcyjnych zagranicznych czasopism, (Proceedings of the Royal Society B oraz Journal of Evolutionary Biology),  członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN.  My mamy ten zaszczyt, że jest członkiem Rady Programowo-Naukowej naszego UTW.

Za badania dotyczące głębszego zrozumienia procesów ewolucyjnych, został  w październiku 2015 roku   laureatem nagrody przyznawanej przez Narodowe Centrum Nauki w kategorii nauk o życiu. W dniu 30 grudnia 2015 roku Prezydent RP nadał panu Wiesławowi Babikowi  tytuł profesora nauk biologicznych.

Czytaj więcej

Program zajęć na nowy rok akademicki

PROGRAM  ZAJĘĆ

              UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  ANDRYCHOWIE

             I semestr  2018-2019 r.

         

DATA TEMAT WYKŁADOWCA

 

04.10.2018

godz. 18.00

MDK

Wykład otwarty

INAUGURACJA

 

Ewolucja: teoria i fakt naukowy

 

 

prof. dr hab. Wiesław Babik

 

 

18.10.2018

godz. 18.00

Biologia medyczna

Czerniak

 

dr hab. Przemysław Płonka

 

25.10.2018

godz. 18.00

Botanika

Krótka historia tulipana

 

mgr Elżbieta Achinger

 

26.10.2018 (piątek)

godz. 17.00-21.00

MDK

 

Spotkanie integracyjne

Członków Stowarzyszenia

 

8.11.2018

godz. 17.00

Botanika

Zieloni sprzymierzeńcy

w walce z zanieczyszczeniami

 

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

 

22.11.2018

godz. 17.00

  Medycyna

Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych

(cukrzyca, otyłość, choroby stawów,

skutki smogu)

 

lek. med. Krzysztof Błecha

29.11.2018

godz. 17.00

MDK

Wykład otwarty

Socjologia

Długofalowe planowanie na rzecz jakości życia seniorów w Andrychowie.

 

 

mgr Anna Miodyńska

 

13.12.2018

godz. 17.00

   Literaturoznawstwo

Zbigniew Herbert-bezkompromisowy strażnik wolności i godności człowieka

 

mgr Krystyna Korbut-Płonka

03.01.2019

godz. 17.00

 

   Astronomia

Wirtualny spacer po niebie

 

 

mgr Janusz Ślesak

10.01.2019

godz. 16.00

 

Spotkanie noworoczne

Członków Stowarzyszenia

17.01.2018

godz. 17.00

 

Kultura fizyczna

Spacer drogą do zdrowia

 

dr Izabela Zając-Gawlak

31.01.2019

godz. 17.00

 

Geografia

Moje podróże

Podróż po wojennej Syrii

 

mgr Rafał Grzenia

 

WYKŁAD OTWARTY - Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

SPOTKANIE INTEGRACYJNE –  Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

WYKŁADY CYKLICZNEKlub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7

SPOTKANIE NOWOROCZNEKlub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7

 

WARSZTATY  TEMATYCZNE

 

        Warsztaty malarskie  prowadzi mgr Jerzy Kozak

w Klubie UTW ul. Lenartowicza 7

sobota: 13,27.10.2018; 10,24.11.2018; 8.12.2018; 5.01.2019

godz. 10.00 – 15.00

Spotkania z poezją: – na tropach wielkich poetów rosyjskich prowadzi  mgr Krystyna Korbut-Płonka

w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7

środa: 24.10.2018; 28.11.2018; 30.01.2019  godz. 17.15

Warsztaty wokalne prowadzi kol. Teresa Młocek   w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7

wtorek godz. 15.00

Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię”  prowadzi koleżanka Maria Polok

w  Kuchni Regionalnej Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach, ul. Beskidzka 126

wtorek: 16.10.2018; 13.11.2018; 11.12.2018; 7.01.2019  godz.16.00

Warsztaty informatyczne prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta     

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska  22a

Rozpoczęcie zajęć od 19 października    

kurs dla początkujących: piątek godz. 16.00-17.00

kurs podstawowy:  piątek godz. 17.00-18.00

kurs dla zaawansowanych:  piątek godz. 18.00-19.00

koszty ok. 15,00 zł/miesiąc

Spotkania towarzyskie w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7; poniedziałek godz. 16.00-19.00

   Lektorat z języka angielskiego   prowadzi mgr Alina Tupaj

w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7

Planowany lektorat dla następujących grup:

kurs dla pocztkujących, kurs podstawowy I, kurs podstawowy II, kurs dla zaawansowanych

koszty ok. 45,00 zł/miesiąc

spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób 17 października (środa) godz. 15.00

       Nordic  Walking  (w okolicy Andrychowa)  prowadzi kol. Małgorzata Kukuła tel. 660 584 890

piątek godz. 10.15 – start sprzed  Klubu Fitness Be-fit  ul. Słowackiego 4a

Turystyka i rekreacja  prowadzi kolega Józef Kobielus tel. 510 238 243

środy wg programu wycieczek opracowywanego na każdy miesiąc (vide: utw.andrychow.eu)

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit  Andrychów, ul. Słowackiego 4a (stary tartak)

  Pilates     wtorek godz. 9.00-10.00 (kontynuacja) koordynator Barbara Zaborowska tel. 504 252 731

             Joga     poniedziałek godz. 16.15 – 17.15 (kontynuacja) koordynator Wanda Olearczyk tel. 602 625 751

poniedziałek godz. 9.00-10.00 koordynator Mieczysława Prus tel. 697 762 156

Gimnastyka 50+ piątek godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koordynator Stanisława Pomietło tel. 500 362 709

środa godz. 9.00-10.00

koszty ok. 20,00zł/miesiąc

Zwiedzanie Komnat Królewskich Wawelu  – listopad 2018 organizator Janina Dyrcz-Rzycka tel. 515 332 260

szczegóły wyjazdu sprecyzowane zostaną w terminie późniejszym.

„Do Betlejem-Oratorium na Boże Narodzenie”  7.12.2018spektakl w Kinie Kijów w Krakowie                              organizator Janina Dyrcz-Rzycka tel. 515 332 260

wyjazd godz. 9.00, koszty ok. 45,00 zł

Baseny termalne w Wiśle – wyjazd godz. 13.00 powrót godz. 20.00; koszty: ok. 60,00 zł;  lub

Baseny termalne w Chochołowie – wyjazd godz. 8.00 powrót godz. 18.00; koszty: ok. 55,00 zł

poniedziałek 5.11.2018;  3.12.2018; 4.02.2019

organizator Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760

Wycieczki turystyczne prowadzą: Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760

Termy w Orawicy, spacer na Bobrowiec 20.10.2018 (sobota) wyjazd godz. 6.30, powrót ok.19.00

koszty ok. 30,00 zł +opłaty za wejście do term (stare termy 5 €, nowe termy ok. 16 € )

Poznajemy Małopolskę: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Czchów, Zakliczyn, Wielka Wieś, Dębno

26.01.2019 (sobota) wyjazd godz. 7.00, powrót ok. godz. 17.00;

koszty ok. 40,00 zł +bilety wstępu do zamków

 

Kontakt: tel.  605 434 520                      e-mail:    utw.andrychow@gmail.com

Strona internetowa:  www.utw.andrychow.eu

 

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

W piątek 28.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej naszego Uniwersytetu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

– mgr JANUSZ ŚLESAK –  Przewodniczący Rady  Programowo- Naukowej,

– prof. ATH dr hab. CZESŁAW  ŚLUSARCZYK – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia                                                                                                                  – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,

– mgr MAŁGORZATA MATUSIAK – Prezes ABS Banku Spółdzielczego,

– mgr TOMASZ ŻAK – Burmistrz Andrychowa,

Obecne były członkinie Zarządu Stowarzyszenia wraz z Prezes Danutą Bańską.

rada

 

Na wstępie przyjęto protokół z posiedzenia z dnia 26.01.2018 r. W dalszej kolejności omówiono i zaakceptowano program zajęć na I semestr 2018-2019 roku przygotowany przez Zarząd UTW. Prezes Zarządu UTW Danuta Bańska przedstawiła sprawozdanie z uczestnictwa w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.  Po  informacje na ten temat zapraszamy na:  www.forumtrzeciegowieku.pl  oraz na profil Forum III Wieku na Facebook’u   https://www.facebook.com/ForumTrzeciegoWieku/

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego

prpozycja 2

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja