Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MP

Zaproszenie na Walne Zebranie

                                            

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

   W dniu 1 marca 2018 roku  godz. 17.00 w  Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

 

PORZĄDEK OBRAD     

1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie przez Przewodniczacego Komisji protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał                    i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia            za 2017 r.

a) dyskusja.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem          w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu

a) dyskusja.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.,

b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.,

c) udzielenia absolutorium dla Zarządu.

10.Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i projektu planu działania Stowarzyszenia na 2018 r.

a) dyskusja

b) podjęcie uchwał.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania

 

Zgodnie z §18  i  §19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się  na dzień  1 marca 2018 r. o godz. 17.15.

Wyjazd do Słowacji

Wyjazd do Słowacji – Świątynia Lodowa na Hrebenioku w dniu  18.02.2018 r.

Wyjazd z Andrychowa – Hala Sportowa o godz. 6,30,  przy stacji BP ul. Krakowska o godz. 6,35.

Proszę o zabranie dowodów osobistych,  jak również legitymacji emeryckich.

Na bilety wstępu należy zabrać 12,5 €

(w dni świąteczne podniesiono cenę przejazdu kolejką na Hrebeniok z 8 € na 10,5 €  + Muzeum Ski – 2 €).

Przewidywana prognoza pogody:  max.   -7°C , 35 % słońca. Pokrywa śniegu – 50 cm.

Plan wycieczek – marzec 2018 r.

Plan wycieczek Turystyczno Rekreacyjnych Turystów Indywidualnych

Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

Marzec 2018 r.

 

Środa 07.03.2018 – Potrójna

 Wyjazd z Andrychowa z dworca autobusowego o godzinie 845 autobusem do Rzyk Praciaków. Z przystanku przejście drogą i w prawo przez mostek dalej szlakiem  „Białych Słońc” do drogi dojazdowej do kapliczki nad Bolęciną, skręcamy w prawo. Tą drogą dochodzimy do szlaku czarnego, który prowadzi koło kapliczki i Gołębiówki do Chatki na Potrójnej u Mikołajków. Odpoczynek i posiłek. Powrót trasą „ Białych Słońc”. Odjazd do Andrychowa o godzinie : 1249, 1446, 1546.

 

Środa 14.03.2018 – Warownia nad Traktem.

 Wyjazd z Andrychowa z dworca autobusowego o godzinie 800, do Targanic Nowa Wieś. Z przystanku przejście szlakiem czarnym, potem w lewo na Warownię nad Traktem. Przerwa i odpoczynek. Dalszy kierunek wycieczki czarnym i czerwonym i w lewo na Potrójną. Odpoczynek i posiłek. Powrót trasą „Białych Słońc”. Odjazd do Andrychowa o godz: 1249, 1446, 1546 .

 

Środa 21.03.2018 – Elektrownia Żar Porąbka – Góra Matyska.

 Wyjazd z Andrychowa dworzec autobusowy o godzinie 800, hala sportowa ul. 1 Maja o godz: 805 wynajętym autobusem (Turysta Wadowice) do Porąbki. O godz. 9 00 zwiedzanie Elektrowni Żar (około 1,5 godziny). Po zwiedzaniu o godzinie 1100 jedziemy w stronę Wieprz-Radziechowy gdzie znajduje się góra Matyska. Zwiedzanie kontrowersyjnej Drogi Krzyżowej. Powrót do Andrychowa na godzinę 1700. Koszt wycieczki autobus + bilet wstępu do elektrowni około 35 zł.

 

Środa 28.03.2018 – Krokusy – Targoszów

Wyjazd z Andrychowa dworzec autobusowy o godzinie 8 05 do Rzyk Jagódek. Z przystanku przejście drogą koło Zielińskiego do szlaku czerwonego i dalej zejście do Targoszowa. Koło sklepu przerwa na posiłek. Dalej idziemy czerwonym szlakiem rowerowym, którym dochodzimy do turystycznego szlaku czerwonego, skręcamy w prawo i dochodzimy do Schroniska Leskowiec. Odpoczynek. Zejście duktem nad domkami do Rzyk Jagódek.  Odjazd do Andrychowa o godz: 13 00,14 35,15 35.

 

Telefon kontaktowy: 510-238-243 Kobielus Józef

Koszty przejazdu i wstępu uczestnik wycieczki pokrywa we własnym zakresie.

Wykład: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie. Oszczędzanie energii w domu-bez dużych nakładów finansowych.

W dniu 01.02.2018 r. odbył się wykład mgr Pauliny Mrzygłód, która pracuje na stanowisku EKO-doradcy              w Wydziale Ochrony Środowiska UMiG w Andrychowie. Zadaniem EKO-doradcy, jest wspieranie wdrażania Programu ochrony powietrza na poziomie gminy oraz promowanie działań w zakresie oszczędzania energii.

wykładowca

Mieszka w Targanicach, jest absolwentką Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Andrychowie. Ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony powietrza i energii na AGH w Krakowie dedykowane dla 55 podmiotów w ramach programu LIFE współfinansowanego przez Unię Europejską – Małopolska w zdrowej atmosferze. Rozpoczynając wykład mgr inż. Paulina Mrzygłód podkreśliła, że walka o czyste powietrze jest bardzo ważna, bowiem zanieczyszczenie środowiska ma duży wpływ na nasze zdrowie, szczególnie zaś na zdrowie naszych dzieci, kobiet w ciąży oraz seniorów.

Czytaj więcej

Wyjazd do Term Chochołowskich

Trwają zapisy na wyjazd do Term Chochołowskich.

Koszt wyjazdu dla członków UTW wynosi 50 zł, dla osoby poza UTW wynosi 55 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 15.02. 2018 r. Wpłaty przyjmuje kol. Anna Łysoń, tel. 694 284 760.

Wyjazd na baseny odbędzie się w dniu 5.03.2018 r. w poniedziałek o godz. 8oo spod hali sportowej,                    o 805 z zatoczki obok stacji BP.

Powrót około godz. 18oo.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Administracja